Bestrijding van eikenprocessierupsen

Bestrijding bij particulieren

De overlast is zeer lokaal, maar is groot tot zeer groot door de aanwezigheid van mensen en huisdieren rond de woning. De blootstellingsgraad kan relatief groot zijn.

Bestrijding bij bedrijven

De bestrijding van de eikenprocessierupsen bij bedrijven vraagt een heel andere benadering dan bij particulieren. Wettelijk gezien heeft een bedrijf immers bepaalde verplichtingen i.v.m. de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.

Bestrijding bij overheden

Ondertussen hebben niet alleen de meeste gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg hier veel problemen mee, maar ook een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen met een voldoende aantal zomereiken in hun bosareaal.

Processierupsen

Zoekt u een partner voor het bestrijden van eikenprocessierupsen?

Boomverzorging

Is uw boom aan verzorging toe?

Menu