Bestrijding bij gemeenten en overheden

De materie rond de bestrijding van de eikenprocessierups was vroeger vooral een hot topic in de gemeenten in noord Limburg. Ondertussen hebben niet alleen de meeste gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg hier veel problemen mee maar ook een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen met een voldoende aantal zomereiken in hun bosareaal.

Het artikel over de beheersing van de processierups op deze website geeft een leidraad die wordt gebruikt voor de bestrijding. Zowel op korte als lange termijn, alsook de manier waarop wij voor gemeenten voorstellen formuleren om de plaag efficiënt aan te pakken, op een kosten/baten correcte manier, met de juiste communicatie naar de burgers toe en met minimale nevenschade en carbon footprint. Voor bepaalde zaken zullen er compromissen gesloten moeten worden.

Kan de plaag volledig worden weggenomen?

Neen, wel kunnen we door een aantal maatregelen te nemen de plaagdruk tot op een bepaald niveau verminderen en later met minimale inspanning en minimale investering deze “overlast” onder het niveau van plaag houden.

Zullen er nog meldingen komen?
Allicht, maar dat kan ook niet anders: de rups is nu hier en gaat niet meer weg.

Kunnen we door een gecombineerde aanpak deze onder controle houden?
Absoluut, daar is natuurlijk wel visie voor nodig en het inschakelen van firma’s die in deze de nodige expertise bezitten.

Er zal dan ook gesleuteld moeten worden aan het systeem en de formulering van aanbestedingen zodat de meest kwalitatieve en naar garantie toe meest bekwame firma de werken dient uit te voeren en niet de eerste beste “loonwerker” die ook zoiets denkt te kunnen. De bestrijding loopt van het voorkomen van plaagdruk naar monitoring en risicoanalyse, de eigenlijke bestrijding zowel preventief als curatief, en de communicatie naar de burgers toe.

Kortom wij bij, Van De Velde & Van Aert, zijn al jaren werkzaam in de bestrijding van de eikenprocessierups en volgen de ontwikkelingen in deze materie nauwlettend op. Wij weten als geen ander hoe de bestrijding praktisch werkt en dit zowel voor overheden als bedrijven en particulieren.

Wij geloven ook dat de aanpak van de plaag van de eprs niet enkel het preventief spuiten en/of curatief verwijderen zal zijn, maar een gecombineerde aanpak:

  • Preventieve maatregelen op lange termijn (de algemene plaagdruk zal dalen)
  • Preventief spuiten (waar nodig is en toegestaan)
  • Curatief handelen (op plaatsen waar nog overlast is waargenomen of waar preventief werken niet mogelijk is)

Op al deze vragen zowel op het gebied van advies als het opstellen van een beleid kunnen wij een antwoord bieden. Wij staan steeds tot uw dienst om specifieke zaken toe te lichten zodat u als beleidmakers met de meest recente en meest correcte informatie een beleid kan opstellen. Wij staan ook bekend voor onze transparantie; onze klanten kunnen namelijk bijna in realtime de uitgevoerde werken opvolgen en een scherpe controle houden op hun budgetten.

Vanaf volgend jaar doen wij een uitrol van onze slimme registratie in één onlinetool met onder andere het ingeven van haarden, het verkrijgen van de juiste offerte, het opvolgen van de werken alsook de bijhorende rapportering van de resultaten.

Kortom of het nu gaat om één boom achteraan in een tuin of tienduizend bomen doorheen uw gemeente, wij kunnen u steeds helpen.

Processierupsen

Zoekt u een partner voor het bestrijden van eikenprocessierupsen?

Boomverzorging

Is uw boom aan verzorging toe?

Menu