De levenscyclus van de dennenprocessierups

Gelijkende soorten

Rupsen waarmee de eikenprocessierups kan worden verward zijn de rupsen van de bastaardsatijnvlinder, de ringelrups, de plakker, de spinselmot en de dennenprocessierups. De bastaardsatijnrups heeft net als de eikenprocessierups irriterende brandharen die overlast kunnen veroorzaken met minimaal een even sterk effect als de brandharen van de eikenprocessierups. Overlast van de bastaardsatijnrups komt de laatste jaren incidenteel voor langs de kust. Jaarlijks zijn er klachten bij werknemers die betrokken zijn bij het onderhoud van de begroeiing in de duinen, zoals duindoorn, meidoorn, kardinaalsmuts en vogelkers. Bij gebrek aan voedsel, in dit geval duindoorn, komen de rupsen soms zelfs massaal het strand op. Vooral de nesten van de ringelrupsen worden vaak verward met de nesten van de eikenprocessierups, hoewel de ringelrupsen eerder dan de eikenprocessierups nesten vormen. De rups van de plakker heeft wel licht irriterende haren, maar overlast van deze soort komt in Nederland nauwelijks voor. De spinselmot is onschadelijk, maar kan in grote aantallen voorkomen en bomen, auto’s en speeltoestellen totaal met spinsel bedekken.

De dennenprocessierups is een op de eikenprocessierups gelijkende rups die echter een meer oranje-bruin uiterlijk heeft. De overlast en klachten die de brandharen van de dennenprocessierups kan veroorzaken zijn identiek aan die van de brandharen van de eikenprocessierups. Deze rups is in 2019 nog niet vastgesteld in Nederland en bevindt zich tot in België, maar zou zich vanuit Noord-Frankrijk de komende jaren ook in Nederland kunnen vestigen.

Bastaardsatijnrups (Bron: Henry Kuppen)

Pop

De poppen van de dennenprocessierups zijn roodbruin van kleur en zitten stevig ingepakt in een cocon. De poppen doen nog het meeste aan het uiterlijk en formaat van een bruine boon denken. Kenmerkend voor het begin van de popfase is het feit dat de nesten dichttrekken en sterk grijs van kleur worden. Binnen deze nesten vindt de transformatie plaats waarbinnen de rupsen overgaan van eikenprocessierups naar eikenprocessievlinder.

Dennenprocessierups (Bron: Silvia Hellingman)

Processierupsen

Zoekt u een partner voor het bestrijden van dennenprocessierupsen?

Boomverzorging

Is uw boom aan verzorging toe?

Menu